3 Grammofoontechniek ................................ 
3.1 Van de Edison-fonograaf tot de elektronisch
gestuurde platenspeler.................................
3.2 De grammofoonplaat

3.3 Plaatproduktie ..............................................
4 Platenspelers ...................... 
4.1 Principiële opbouw en functie
4.2 Loopwerk .............................
4.3 Toonarm ...............................
4.4 Het element
4.5 Soorten platenspelers .........
.......................................................
10 Reparatie, controle en bijstelling ...........
11 Tabellen .......................................................
5 De omgang met de platenspeler ... 148
5.1 De opstelling en het in gebruik nemen
5.2 Onderhoud ..........................................
5.3 Adviezen voor het opheffen van s

© 2020 Platendraaiers created by Ben  Powered by Wix

  • Twitter
  • Facebook